Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

تعلق!

تو مال اون پسری و اون مال تو .
امروز كه دیدم داری با كس دیگه‌ای می خندی حسابی عصبانی شدم .
تو باید با اون باشی .
من جای بوی فرندت عصبانی و غیرتی شده بودم .
تو حق نداری بجز با بوی فرندی به اون خوبی بخندی .
اینا رو بهت گفتم و برام مهم نیست كه ناراحت شدی ، وای به حالت اگر ببینم بازم داری با یك پسر جز بوی فرندت قدم می زنی .
نمی ذارم شما دوتا از هم سرد شید .
من مراقب عشقتون هستم!
تنهام و نمی ذارم طعم گند تنهایی رو بچشید .
شما برای هم‌اید و باید! با هم بمونید .

Advertisements

پيك نيك

  

بوسه

اي شرقي هاي شيطون!

تنهايي !

براي يكي از اين عكسها مي شد تيتر زد : دو سر طلا!

      

مدل!

مدل افغانی!

  

زمان طالبان پزشكان برای درمان خانم‌ها ناچار بودن از یك سوراخ كه در میانه دیواری ضخیم تعبیه شده بود با بیمارشون صحبت كنن یا اگر نیاز به معاینه بود به هر آنچه كه از اون سوراخ می دیدن اكتفا كنن .
اینها هم كه دیدین یه چیزی تو همون مایه‌ها است ! . حیف نیست تبی ورا زمینی رو اینطور درمان كنی ؟!